Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1315 1974 500
Reposted frommontak montak viatohuwabohu tohuwabohu
8108 a123 500
💛 ☀️
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu
7567 1ffa
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaRekrut-K Rekrut-K
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viafelicka felicka
1756 fee2
Reposted fromfelicka felicka
5342 a0aa 500
Tove Jansson's illustration
Reposted frommarfi marfi viajok jok
8300 3bda 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatove tove
4184 292d
Reposted fromfelicka felicka
5386 5045 500
Min Lilla My.
Reposted byLew-i-wilkgeraltDieKleineMynimamie
 
Reposted fromfelicka felicka
8728 a777
Reposted fromfelicka felicka
8576 003c
Reposted fromfelicka felicka
6242 fc06
Muminek <3
Reposted fromsfeter sfeter
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy
Moomin
Reposted fromsfeter sfeter
3787 d83d
Reposted fromrol rol vianostalgicfor90s nostalgicfor90s
4836 e227
Reposted fromlove-winter love-winter viaOnlyBlue OnlyBlue
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę, która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl